Saraakallio

Saraakallion
kalliomaalaukset sijaitsevat Keski-Suomessa Laukaassa 1,5 kilometriä kirkolta itään Saraaveden itärannalla. Kohteita on kaksi. Saraakallio I sijaitsee jyrkässä kalliossa sen 40 metriä pitkässä seinämässä, josta katsoen pienempi Saraakallio II sijaitsee 230 metriä eteläkaakkoon. Saraakallio I on todennäköisesti Fennoskandian suurin kalliomaalaus ja siitä on tunnistettu noin 200 kuviota tai niiden katkelmaa. Varhaisimmat maalaukset on ajoitettu varhaiskampakeraamiselle ajalle n. 5000 eaa.

Saraakallion maalaukset on varmaan tunnettu aina, koska ne näkyvät kalliolla selvästi. Maalauksista ilmoitti ensimmäisenä Heikki Hirvinen 1970-luvulla Keski-Suomen museoon, mutta häntä ei silloin otettu todesta. Vasta kun hän ilmoitti asiasta Museovirastoon, tuli arkeologi Mirja Miettinen tarkastamaan kalliomaaluksia vuonna 1975. Kuvia tutkittiin vuosina 1975, 1978 ja 1982 sekä tarkastettiin vielä vuosina 1985 ja 1993. Pekka Kivikäs löysi Saraakallio II:n vuonna 1989.

prev next

Kuva: Mari Karvonen 2022.