Suomen ensimmäinen kalliomaalauksen adoptointi on toteutunut!

Suomen muinaistaideseura ry on adoptoinut Juusjärven esihistoriallisen kalliomaalauksen tekemällä sopimuksen Länsi-Uudenmaan museon kanssa. Näin se käynnisti Adoptoi monumentti -toiminnan myös Länsi-Uudellamaalla. Kohteelle on laadittu Museoviraston hyväksymä hoitosuunnitelma, jota seura on sitoutunut noudattamaan. Adoptoinnin lähtökohtana on kalliomaalauksen suojelu ja tavoitteena kohteen säilyminen seuraaville sukupolville ja tulevalle tutkimukselle. Kattava artikkeli Juusjärven kalliomaalauksesta Aurinkopeura VIII, esihistoriallisen hirven jäljillä -julkaisussa.

Sopimuksen allekirjoitustilaisuus Juusjärvellä. Oik. SuMun pj. Mervi Suomalainen, Länsi-Uudenmaan museon arkeologi Tarja Knuutinen ja SuMun sihteeri, adoptiovastaava Arja Parkkonen.

Jäkälä on levinnyt huolestuttavasti peittäen osan Juusjärven maalauksista.

Monitieteinen selvitys Juusjärven kivikautisen kalliomaalauksen hoidosta ja kuvakentän puhdistaminen

Suomen esihistoriallisia kalliomaalauksia ei ole puhdistettu jäkälästä pariinkymmeneen vuoteen, koska hyväksyttävästä puhdistusmenetelmästä ei ole ollut täyttä varmuutta. Niinpä moni kalliomaalaus on peittynyt jäkäläkasvustoon, joka paitsi peittää, niin myös tuhoaa maalauksia. Suomen muinaistaideseura sai Museovirastolta muinaisjäännösten hoitoavustuksen asiantuntijaselvityksen tekemiseen Juusjärven kalliomaalauskentän hoidosta ja maalausalueen jäkälän poistosta.

Asiantuntijaselvityksen perusteella seura sai Museovirastolta Juusjärven maalausten puhdistusluvan. Lupa koskee vain muinaistaideseuran adoptoimaa Juusjärven kalliomaalausta. Jokainen kalliomaalauspaikka vaatii oman selvityksensä. Ilman Museoviraston lupaa maalauksiin ei saa kajota. 

Jäkälänpoisto tehtiin 2.10.2022. Keskeinen maalausalue saatiin lähes kokonaan puhdistettua. Rupijäkälien peittämistä maalausalueista saatiin poistettua kasvustoa niin, että maalauskuviot tulivat selkeämmin esille. Rupijäkälää jäi kalliopinnan kuoppiin, ja kun rihmasto tunkeutuu syvälle kallion sisään, ei sen poistaminen mekaanisesti kokonaan ole mahdollista.

Kiitos Museovirastolle tuesta. Kiitokset asiantuntijaryhmälle: arkeologi Antti Lahelmalle, biologi Sampsa Lommille, konservaattori Liisa Helle-Wlodarczykille, valokuvaaja Ismo Luukkoselle, hankkeen organisoijalle ja ryhmän koordinoijalle, taidehistorioitsija Arja Parkkoselle ja työn valvojalle, arkeologi Tarja Knuutiselle Länsi-Uudenmaan museosta. Ja erityiskiitos jäkälien poistajille: Liisa Helle-Wloradczykille, Ismo Luukkoselle, Mervi Suomalaiselle, Tuija Wetterstrandille ja Arja Parkkoselle. 

Juusjärven kalliomaalauksen puhdistamishankkeesta on julkaistu Arja Parkkosen artikkeli Muinaistutkijassa 3/2022 ja laajempi artikkeli Juusjärven maalauksesta, sen tutkimushistoriasta, ajoituksen problematiikasta, maalauksen adoptiosta, puhdistamishankkeesta ja puhdistetun maalauksen kuva-aiheista SuMun Aurinkopeura VIII, esihistoriallisen hirven jäljillä -julkaisussa. 

Kuvia puhdistetuista maalauksista löytyy tämän sivun lopusta painikkeesta: Juusjärven kalliomaaalaus.