Huonpohjanvuoren maalauskallio sijaitsee aivan mökkisaunan ja laiturin vieressä, joten sitä on parasta lähestyä vesitse vaikka kallion edessä oleva terassi mahdollistaisi saapumisen myös maitse. Pahasti rapautuneen ja mustan jäkälän syömän kallion pinnassa on selviä maalausjälkiä kolmessa eri kohtaa 6 metrin matkalla 4–6 metrin korkeudella. Parhaiten erottuu alinna oikealla oleva maalaus, kaksi päätöntä, kädet sivuille levittänyttä ihmishahmoa. Keskellä ylhäällä on osittainen venekuva ja sen vieressä vasemmalla pienessä kallionulkonemassa kolme ihmishahmoa, joista kaksi on kuvattu sivusta, kolmas edestä. Tämä kuva saattaa viitata naiseen. Näistä alavasemmalla on hirviksi tulkittuja maalausjälkiä.

prev next