Suomen muinaistaideseura ry (SuMu)
 on valtakunnallinen, arkeologiasta, muinaisista kulttuureista ja erityisesti esihistoriallisista kalliomaalauksista ja -piirroksista kiinnostuneiden asiantuntijoiden ja harrastajien muodostama rekisteröity yhdistys.  

Seuran tavoitteena on lisätä muinaistaiteen ja -kulttuurien tuntemusta, kalliomaalaustemme tunnettavuutta ja suojelua, tukea kalliotaiteen monitieteistä tutkimusta ja dokumentointia sekä edistää yhteistyötä maailman ja erityisesti Suomen naapurimaiden kalliotaideyhteisöjen kanssa. 

Seura järjestää aiheeseen liittyviä seminaareja, näyttelyitä, retkiä, tutkimusmatkoja ja tapahtumia. Seura voi adoptoida ja hoitaa muinaisjäännöskohteita. Seura julkaisee Aurinkopeura-nimistä esihistoriaan ja kalliotaiteeseen keskittyvää julkaisua sekä yhdessä muiden esihistoriaa harrastavien seurojen kanssa Hiisi-lehteä.


AJANKOHTAISTA

Suomen muinaistaideseura kiittää Muinaisten kuvien iltapäivä -seminaariin osallistuneita ja erityisesti loistavia esitelmöitsijöitä! Kiitos Hämeenlinnan kaupungille Raatihuoneen hienoista tiloista ja R. Holappa Oy:lle maittavasta tarjoilusta. Hämeenlinnan raatihuoneen valtuustosali oli täynnä innokkaita osallistujia, seuran jäseniä ja myös seuraan kuulumattomia. Suurta kiinnostusta herättäneiden esitelmien pohjalta saamme artikkelit vuonna 2023 ilmestyvään Aurinkopeuraan. Ensi vuonna SuMu juhlistaakin sitten neljännesvuosisadan kestänyttä taivaltaan juhlaseminaarilla.


Muinaisten kuvien iltapäivä -seminaari

Hirvieläinten merkitys esihistoriallisella ajalla 

12.11.2022 klo 12.30–18 

Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, Hämeenlinna

Seminaariohjelma

Klo 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi.

Klo 13.00 Hirven matkassa. Valokuvataiteilija, luontokuvaaja ja kirjailija Heikki Willamo.

Klo 14.00 Hirvi, ystäväni – näkökulmia kivikauden mielenmaisemaan. Arkeologi, tutkija Kristiina Mannermaa.

Klo 15.00 Päivällinen Raatikellarissa.

Klo 16.00 Pyynnin jälkiä hirven ja peuran metsästyksen jatkumosta kielessä ja käytännössäSuomen metsästysmuseon amanuenssi Perttu Matero. 

Klo 17.00 Hirvi Pohjois-Euroopan esihistoriallisessa taiteessa. Arkeologi ja uskontotieteilijä Ville Mantere.

 

Seminaarin hinta on SuMun jäsenille 30 €, muille 40 €. Hintaan sisältyy kahvitarjoilu ja kolmen ruokalajin päivällinen Raatikellarissa. Sitova ilmoittautuminen 4.11. mennessä (ruokatarjoilun vuoksi): puheenjohtaja@suomenmuinaistaideseura.fi. Seminaarimaksun voi maksaa etukäteen SuMun tilille FI 08 5780 0720 1793 94 tai käteisellä paikan päällä. Tervetuloa!

Monitieteinen selvitys Juusjärven kivikautisen kalliomaalauksen hoidosta ja kuvakentän puhdistaminen

Suomen muinaistaideseura teki historiaa. Maamme esihistoriallisia kalliomaalauksia ei ole puhdistettu jäkälästä pariinkymmeneen vuoteen, koska hyväksyttävästä puhdistusmenetelmästä ei ole ollut täyttä varmuutta. Niinpä moni kalliomaalaus on peittynyt jäkäläkasvustoon, joka paitsi peittää, niin myös tuhoaa maalauksia. Suomen muinaistaideseura sai Museoviraston avustuksen asiantuntijaselvityksen tekemiseen Juusjärven kalliomaalauskentän hoidosta. 

Asiantuntijaselvityksen jälkeen seura sai Museovirastolta  Juusjärven maalausten puhdistusluvan. Lupa koskee vain muinaistaideseuran adoptoimaa Juusjärven kalliomaalausta. Jokainen kalliomaalauspaikka vaatii oman selvityksensä. Ilman Museoviraston lupaa maalauksiin ei saa kajota. 

Jäkälänpoisto tehtiin 2.10.2022. Saaimme maalaukset esille odotettua paremmin. Kiitos asiantuntijaryhmälle: arkeologi Antti Lahelmalle, biologi Sampsa Lommille, konservaattori Liisa Helle-Wlodarczykille, valokuvaaja Ismo Luukkoselle, hankkeen organisoijalle ja ryhmän koordinoijalle, taidehistorioitsija Arja Parkkoselle ja työn valvojalle, arkeologi Tarja Knuutiselle Länsi-Uudenmaan museosta. Ja erityiskiitos asiantunteville jäkälien poistajille: Tuija Wetterstrandille, Mervi Suomalaiselle, Liisa Helle-Wloradczykille, Ismo Luukkoselle ja Arja Parkkoselle.

Maalauskallio sijaitsee yksityisten pihapiirien keskellä, jonne jokamiehen oikeudet eivät ylety. Suosittelemme Juusjärven maalauksiin tutustumista talvella, jolloin maalauksille voidaan kulkea jään yli järven pohjoispuolelta. Talvella maalaukset myös näkyvät parhaiten. Maalauksiin voin tutustua myös SuMun jäsenenä erikseen sovituilla talkookäynneillä Juusjärvellä sekä SuMun verkkosivulla:   http://suomenmuinaistaideseura.fi/suomen-kalliomaalaukset/juusj%C3%A4rvi 

ja Rock art Finland, Suomen kalliomaalauksia: http://www.ismoluukkonen.net/kalliotaide/suomi/


Paljon vanhaa, vähän uutta ja jotain sinistä

Suomen muinaistaideseuran syysretki Etelä-Savoon 10. - 11.9.2022. 
Katso syysretkikertomus tästä: (tiedosto on pakattu, kuvanlaatu vähän kärsii)

Vuoden arkeologinen teko 2021 -tunnustus on myönnetty Ismo Luukkosen tietokirjalle "Suomen esihistorialliset kalliomaalaukset" (Sigillum Oy). Visuaalisesti upeassa teoksessa on esitelty kaikki Suomen toistaiseksi tunnetut 122 maalauskohdetta sekä 20 mahdollista maalauskuvaa. 
Suomen muinaistutkimuksen tuki ry. myönsi "Vuoden arkeologinen teko" -tunnustuksen nyt kahdeksannen kerran. Suomen muinaistaideseura onnittelee tekijää!


Suomen ensimmäinen kalliomaalauksen adoptointi on toteutunut!

Suomen muinaistaideseura ry on adoptoinut Juusjärven esihistoriallisen kalliomaalauksen tekemällä sopimuksen  Länsi-Uudenmaan museon kanssa.  Asiasta enemmän alla olevista linkeistä.

https://raaseporinmuseo.fi/hallmalning-vid-juusjarvi-i-kyrkslatt-adopterad/                                              

.

Suomen muinaisjäännöspaikat kartalla: https://muinaismuistot.info/

Museoviraston Kulttuuriympäristön palveluikkuna on monipuolinen sivusto, josta voi tarkastella tietoja mm. kaikista Suomen muinaisjäännöksistä: https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/portti/read/asp/default.aspx